Tuulivoima vs. aurinkosähkö

Tekninen tila

Ilmanvaihto

Normatherm-vesitakka

Muut tulisijat

Mittaustulokset

Aurinkolämpö

Mittaustulokset

Passiivitalon laadunvarmistus ja kulutusseuranta

Ilmatiiviysmittauksissa käytetään eri valmistajien laitteita- varovaisuutta tarvitaan! Ks. mittausinsinöörin kommentti!


Painetestin tekemiseen käytettävä laite

Passiivitalon ilmanpitävyys varmistaa kaksi asiaa: mahdollisimman pienen energiankulutuksen ja samalla vähennetään tai eliminoidaan riski rakenteiden kosteusvaurioista. Kun kostean ja lämpimän sisäilman kulkeutuminen rakenteisiin estyy, niin ei synny kosteusongelmikaan.

Ilmanpitävyys varmistetaan huolellisella rakentamisella , sopivilla yksityiskohdilla ja lopuksi testaamalla tehty työ. Painetesti n50 eli Blower Door Test kertoo, kuinka paljon ilmaa liikkuu hallitsemattomasti talon ilmaapitävän vaipan läpi 50 Pascalin ali- ja ylipaineessa. Testissä käytetty paine-ero on kova, sillä koneellinen ilmanvaihto aiheuttaa tavanomaisesti noin 5 Pascalin alipaineen taloon.Comments


Add your comment

Title:

Write numbers to textfield(without spaces) : 24 a
112233
nd 88

Comment:


Your name: